ஹோலி

ஹோலி 2023 இந்தியாவில் மார்ச் 8, 2023 புதன்கிழமை கொண்டாடப்படும்.  2023 ஹோலியின் பண்டிகைகள் மார்ச் 7, 2023 அன்று ஹோலிகா தஹனுடன் தொடங்கும்,  அடுத்த நாள், அதாவது மார்ச் 8, 2023 அன்று, மக்கள் ஹோலி ரங்காவலியைக் கொண்டாடுவார்கள்.

ஹோலி

ஹோலி ஒரு பிரபலமான இந்து பண்டிகையாகும், இது 'வசந்தத்தின் பண்டிகை', 'வண்ணங்களின் திருவிழா' மற்றும் 'காதலின் திருவிழா' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஹோலி பண்டிகை தீமையின் மீது நன்மையின் வெற்றியைக் குறிக்கிறது. ஹோலி பண்டிகை வசந்த காலத்தின் வருகையையும் குளிர்காலத்தின் முடிவையும் குறிக்கிறது.

ஹோலி

ஹோலி என்பது இரண்டு நாள் பண்டிகை. பண்டிகையின் முதல் நாள் ஹோலிகா தஹன் (ஹோலிகா என்ற அரக்கனை எரித்தல்) அல்லது சோட்டி ஹோலி என்றும் இரண்டாவது நாள் ஹோலி, ரங்வாலி ஹோலி, துலேட்டி, துலாண்டி அல்லது பாக்வா என்றும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஹோலி பண்டிகை இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, வெளிநாட்டிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. 

ஹோலி

ஹோலி சுவையான உணவுகள், உணவு மற்றும் பானங்கள் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன, குறிப்பாக 'பாங்' (கஞ்சாவிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது), இது போதை. மாலையில், நிதானமான பிறகு, மக்கள் ஆடை அணிந்து, குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களைப் பார்க்கிறார்கள்.

ஹோலி

ஹோலி ஒரு பண்டைய இந்து பண்டிகைகள் மற்றும் பல மத பாடப்புத்தகங்களில் குறிப்பு உள்ளது. பாரம்பரியமாக, திருவிழா வசந்த காலத்தின் வருகையையும் குளிர்கால மாதங்களின் முடிவையும் குறிக்கிறது. இந்து மரபுகளில், ஹோலி என்பது கடந்த கால தவறுகளை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கும், விடுபடுவதற்கும், மற்றவர்களைச் சந்திப்பதன் மூலம் மோதல்களை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கும், மறக்க மற்றும் மன்னிப்பதற்கும் ஒரு நாள்.

HOLI WISHES IN TAMIL / அனைவருக்கும் ஹோலி வாழ்த்துக்கள்

உங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான மற்றும் வண்ணமயமான ஹோலி வாழ்த்துக்கள்! உங்களுக்கும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கும் இனிய ஹோலி! வண்ணங்களின் தெறிப்பு உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் மகிழ்ச்சியைத் தரட்டும். மகிழ்ச்சியான ஹோலி 2023! மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் வண்ணங்கள் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நிரப்பட்டும். இனிய ஹோலி 2023!