CISF RAISING DAY IN TAMIL

CISF RAISING DAY IN TAMIL 2023: எங்களுடைய TAMILDAYTODAY இணையதளத்தில் முக்கியமான நாட்கள் குறித்த வரலாறு, வாழ்த்துக்கள் மற்றும் அனைத்து தகவல்களையும் விரிவாக காணலாம்.

சிஐஎஸ்எஃப் எழுச்சி நாள் 2023

CISF RAISING DAY IN TAMIL 2023: CISF, மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை, இந்தியாவில் உள்ள மத்திய ஆயுதம் தாங்கிய போலீஸ் படைக்கானது. மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்தியாவில் உள்ள ஆறு துணை ராணுவப் படைகளில் இதுவும் ஒன்று.

தலைமையகம் புது தில்லியில் அமைந்துள்ளது. 1969 ஆம் ஆண்டில், சிஐஎஸ்எஃப் மார்ச் 10 அன்று அமைக்கப்பட்டது மற்றும் சிஐஎஸ்எஃப் சட்டம் 1968 இன் கீழ் மூன்று பட்டாலியன்கள் உருவாக்கப்பட்டன.

CISF RAISING DAY IN TAMILஇது இந்திய நாடாளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டது. அப்போதிருந்து, இந்த நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் CISF எழுச்சி நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.

CISF எழுச்சி நாள்: வரலாறு மற்றும் முக்கியத்துவம்

CISF RAISING DAY IN TAMIL 2023: 1969 இல் அமைக்கப்பட்ட CISF, முக்கிய அரசு மற்றும் தொழில்துறை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பைக் கவனிக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிஐஎஸ்எஃப் சட்டத்தின் கீழ் 3,000க்கும் அதிகமான பலம் கொண்ட சிஐஎஸ்எஃப் நிறுவப்பட்டது. 2017 இல், அரசாங்கம் அனுமதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையை 145,000 இலிருந்து 180,000 ஆக உயர்த்தியது.

இந்த நாளின் முக்கியத்துவம் அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் முக்கியமான, தொழில்துறை நிறுவனங்களின் பாதுகாப்பைக் குறிக்கிறது.

CISF RAISING DAY IN TAMIL

CISF பாதுகாப்பு மூலோபாய அமைப்பில் விண்வெளித் துறை, அணுசக்தித் துறை, விமான நிலையங்கள், துறைமுகங்கள், மெட்ரோ மற்றும் வரலாற்று நினைவுச்சின்னங்கள் ஆகியவை அடங்கும். இது தனியார் துறை அலகுகள் மற்றும் டெல்லியில் உள்ள சில முக்கிய அரசு கட்டிடங்களிலும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

எக்ஸ், ஒய், இசட் மற்றும் இசட் பிளஸ் வகைகளின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்ட பல முக்கிய நபர்களுக்குப் பாதுகாப்பை வழங்கும் சிறப்புப் பாதுகாப்புக் குழுப் பிரிவையும் சிஐஎஸ்எஃப் கொண்டுள்ளது.

தீ விபத்துக்களுக்கான சிறப்பு தீயணைப்பு பிரிவும் உள்ளது. முக்கிய அரசு கட்டிடங்களை பாதுகாப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்சாலைகளுக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் தீ பாதுகாப்பு குறித்த ஆலோசனை சேவைகளையும் வழங்குகிறது.

CISF எழுச்சி நாள்: முக்கியத்துவம்

CISF RAISING DAY IN TAMIL 2023: சிஐஎஸ்எஃப் பணியாளர்கள் வழங்கும் சேவைகளைக் கொண்டாடும் வகையில், சிறப்பு வேலைநிறுத்தப் போராட்டங்களுடன் அதிகாரிகளால் அணிவகுப்பு நடத்தப்படுகிறது.

CISF RAISING DAY IN TAMIL

இதில் பல்வேறு தற்காப்பு கலை நிகழ்ச்சிகளும் அடங்கும். அவர்களின் சிறந்த சேவைக்காக அவர்களுக்கு பதக்கங்களும் வழங்கப்படுகின்றன. நாட்டில் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பைப் பேணுவதற்கான விழிப்புணர்வு முயற்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *