WORLD EARTH DAY IN TAMIL

WORLD EARTH DAY IN TAMIL 2023: எங்களுடைய TAMILDAYTODAY இணையதளத்தில் முக்கியமான நாட்கள் குறித்த வரலாறு, வாழ்த்துக்கள் மற்றும் அனைத்து தகவல்களையும் விரிவாக காணலாம்.

உலக பூமி 2023

WORLD EARTH DAY IN TAMIL 2023: ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 22 அன்று பூமி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது, இது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு ஆதரவளிப்பதை உறுதியளிக்கும் வகையில் மக்களை ஊக்குவிக்கிறது.

இந்நாளில், பூமியில் உள்ள 193 நாடுகளில், பல நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சிகளுடன், எர்த்டே_ஆர்ஜி நிகழ்வுகளை ஒழுங்கமைத்து ஒருங்கிணைக்கிறது. 2023 ஆம் ஆண்டு புவி தினத்தின் கருப்பொருள் “எங்கள் கிரகத்தில் முதலீடு செய்” என்பதாகும்.

இந்த நிகழ்வு முதன்முதலில் ஏப்ரல் 22, 1970 அன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது, அன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த கட்டுரையில், உலக பூமி தினம், அதன் தீம், முக்கியத்துவம் மற்றும் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படும் விதம் பற்றிய விவரங்களைப் பகிர்ந்துள்ளோம்.

உலக புவி தினம், நமது வீடு என்று அழைக்கப்படும் பூமியின் நிலையைப் பற்றி சிந்திக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. நமது கிரகத்தை மேலும் சீரழிவதிலிருந்து பாதுகாக்கும் வழிகளைப் பற்றி சிந்திக்க இது நமக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது.

To Know More About – TNPSC Photo Compressor

நமது பூமியின் புறக்கணிப்பினால் ஏற்படும் பேரழிவிலிருந்து நமது வருங்கால சந்ததியினரைக் காப்பாற்றுவதற்கு நமது ஆதரவை உறுதி செய்வதற்காக புவி தினத்தைக் கொண்டாடுகிறோம்.

earthday_org ஐந்து தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக இந்த நாளில் செய்தியை பரப்புவதற்காக நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. 2023 உலக புவி தினத்தின் கண்ணோட்டத்தைப் பார்க்கவும், அது எதைப் பற்றியது என்பதைப் பற்றிய யோசனையைப் பெற கீழே பகிரப்பட்டுள்ளது.

WORLD EARTH DAY IN TAMIL

நோக்கம்

WORLD EARTH DAY IN TAMIL 2023 சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கு மக்களை ஊக்குவிக்கவும், பருவநிலை மாற்றத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவும்

உலக பூமி தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது?

WORLD EARTH DAY IN TAMIL 2023 பூமி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 22 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் செனட்டர், கெய்லார்ட் நெல்சன் ஏப்ரல் 22, 1970 அன்று நாடு முழுவதும் இந்த நாளைக் கொண்டாடும் யோசனையை முன்மொழிந்தார். எனவே, ஏப்ரல் 22 உலக பூமி தினமாக நியமிக்கப்பட்டது. இன்று, இந்த நாள் உலகம் முழுவதும் 193 நாடுகளில் கொண்டாடப்படுகிறது.

WORLD EARTH DAY IN TAMIL

உலக பூமி தினம் 2023 தீம்

WORLD EARTH DAY IN TAMIL 2023 இந்த ஆண்டு உலக புவி தின தீம் 2022 கருப்பொருளின் தொடர்ச்சியாகும், “எங்கள் கிரகத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்”. இந்தத் தீம், நமது கிரகத்தைக் காப்பாற்ற முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கான செய்தியை வெகு தொலைவில் பரப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

WORLD EARTH DAY IN TAMIL

உலக பூமி தினம் – வரலாறு

WORLD EARTH DAY IN TAMIL 2023 புவி நாள் பற்றிய யோசனை முதன்முதலில் 1969 இல் யுனெஸ்கோ மாநாட்டில் அமைதி ஆர்வலர் ஜான் மெக்கானெல் என்பவரால் கருத்துருவாக்கப்பட்டது.

ஆரம்பத்தில், இந்த நாளின் கருத்து பூமியை கௌரவிப்பது மற்றும் அதன் மீது அமைதியைப் பேணுவது ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டது. உலக பூமி தினத்தின் முழுமையான வரலாறு மற்றும் காலவரிசை இங்கே:

ஏப்ரல் 22, 1970 அன்று, முதல் புவி தினம் அமெரிக்காவில் கொண்டாடப்பட்டது.

1990 ஆம் ஆண்டில், ஒருங்கிணைப்பாளர், டெனிஸ் ஹேய்ஸ், இந்த நாளை உலகளவில் கொண்டாடும் யோசனையை உருவாக்கினார் மற்றும் 141 நாடுகள் இதில் பங்கேற்றன.

2016 ஆம் ஆண்டில், காலநிலை பாதுகாப்புக்கான அரசுகளுக்கிடையேயான ஒப்பந்தமான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதன் மூலம் பூமி தினம் குறிக்கப்பட்டது.

பூமி தினம் 2020 அன்று 50வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கிறது.

WORLD EARTH DAY IN TAMIL

புவி நாள் கொண்டாட்டம்

உலக புவி தினத்தை ஒவ்வொரு ஆண்டும் 193 நாடுகள் கொண்டாடுகின்றன. இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படும் சில வழிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பது மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வது போன்ற செய்திகளைப் பரப்புவதற்காக மக்கள் பேரணிகளை நடத்துகிறார்கள்.

புவி தினத்தில், எர்த்டே_ஆர்ஜி போன்ற நிறுவனங்கள் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் அவசியத்தைப் புரிந்துகொள்ள மக்களுக்கு உதவும் நிகழ்வுகளை நடத்துகின்றன.

உலகத் தலைவர்கள் காலநிலை மாற்றத்தின் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கும் அதைச் சமாளிப்பதற்கான அவர்களின் திட்டங்களைப் பற்றி விவாதிப்பதற்கும் மேடையேறுகிறார்கள்.

உலக பூமி தினத்தன்று, மக்கள் நிறுவனங்கள் மற்றும் காலநிலை மாற்ற ஆர்வலர்களுக்கு நன்கொடை வழங்குகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *