INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2023 IN TAMIL: எங்களுடைய TAMILDAYTODAY இணையதளத்தில் முக்கியமான நாட்கள் குறித்த வரலாறு, வாழ்த்துக்கள் மற்றும் அனைத்து தகவல்களையும் விரிவாக காணலாம்.

சர்வதேச தாய்மொழி தினம் 2023

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2023 IN TAMIL: சர்வதேச தாய்மொழி தினம் 2023: உலக அளவில் 40 சதவீத மக்கள் தாங்கள் பேசும் அல்லது புரிந்துகொள்ளும் மொழியில் கல்வி பெறவில்லை.

NTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY ஆனால், பன்மொழிக் கல்வியில் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிய வளர்ந்து வரும் புரிதலுடன், குறிப்பாக ஆரம்பப் பள்ளிக் கல்வியிலும், பொது வாழ்வில் அதன் வளர்ச்சிக்கு அதிக அர்ப்பணிப்புடனும் முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது.

சர்வதேச தாய்மொழி தினம், மொழிகள் மற்றும் பன்மொழிகள் சேர்க்கையை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும் என்பதை அங்கீகரிக்கிறது, மேலும் யாரையும் விட்டுவிடாமல் இருப்பதில் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளின் கவனம் செலுத்துகிறது.

யுனெஸ்கோ தாய்மொழி அல்லது முதல் மொழியின் அடிப்படையில் பன்மொழி கல்வியை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் ஊக்குவிக்கிறது. இது ஒரு வகை கல்வியாகும், இது கற்பவர் மிகவும் தேர்ச்சி பெறும் மொழியில் தொடங்கி பின்னர் படிப்படியாக மற்ற மொழிகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

NTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

இந்த அணுகுமுறை கற்பித்தல் மொழியிலிருந்து வேறுபட்ட தாய்மொழியைக் கற்பவர்கள் வீட்டிற்கும் பள்ளிக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியைக் குறைக்கவும், பள்ளிச் சூழலை பழக்கமான மொழியில் கண்டறியவும், இதனால் சிறப்பாகக் கற்றுக்கொள்ளவும் உதவுகிறது.

பல கலாச்சாரங்கள், உலகக் கண்ணோட்டங்கள் மற்றும் அறிவு அமைப்புகளை ஒன்றிணைந்து, குறுக்கு உரமாக்க அனுமதிக்கும் உள்ளடக்கிய சமூகங்களின் வளர்ச்சிக்கு பன்மொழிவாதம் பங்களிக்கிறது.

2023 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச தாய்மொழி தினத்தின் கருப்பொருள்

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2023 IN TAMIL: சர்வதேச தாய்மொழி தினம் 2023: 2023 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச தாய்மொழி தினத்தின் கருப்பொருள், “பல்மொழிக் கல்வி – கல்வியை மாற்றுவதற்கான அவசியம்” என்பது மாற்றுக் கல்வி உச்சிமாநாட்டின் போது செய்யப்பட்ட பரிந்துரைகளுடன் ஒத்துப்போகிறது, இங்கு பழங்குடியினரின் கல்வி மற்றும் மொழிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது.

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

தாய்மொழி அடிப்படையிலான பன்மொழிக் கல்வியானது ஆதிக்கம் செலுத்தாத மொழிகள், சிறுபான்மைக் குழுக்களின் மொழிகள் மற்றும் பழங்குடியின மொழிகளைப் பேசும் மக்கள்தொகைக் குழுக்களுக்கான அணுகலையும் உள்ளடக்குவதையும் எளிதாக்குகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *